Velkommen til HS Consult på Hamar

HSConsult AS er et selvstendig rådgivende firma innenfor heisteknikk, rulletrapper og rullebånd. Selskapet ble etablert i 1993. Vi er tre konsulenter som har bred og lang erfaring fra bransjen, og to ansatte på kontoret som ivaretar våre back office tjenester, og vårt heisadministrasjonssystem. Vårt hovedkontor ligger på Trollåsen rett syd for Oslo, og vi har et avdelingskontor på Hamar. Vi betjener hele landet.

Vi skal gjøre deg bedre!

Selskapets oppdragsgivere omfatter offentlige og private byggherrer/ eiendomsbesittere, entreprenører, boligsameier og privatpersoner. Vi samarbeider med arkitekter, andre rådgivere og oppdragsgivere innenfor bygg og eiendom. Oppdragene spenner fra mindre beskrivelser av reparasjonsarbeider, utførelse av trafikkanalyser, kravspesisifikasjon til større heisanlegg med mange heiser, prosjektledelse med byggeledelse til planlegging og detaljprosjektering. Vi har et stort antall heiser i vår heisadministrasjon for store og små eiendomsbesittere.